Pohyb je život

01.01.2022

Na sklonku roku 2021 jsem byla pozvána k rozhovoru pro české menšinové vysílání v Rakousku pro stanici ORF. Za interview vedené v příjemné atmosféře děkuji redaktorce Pavlíně Rašnerové. 

Povídaly jsme si o mých celoživotních zájmech –⁠ pohybu a umění. Vyprávěla jsem o své fascinaci baletem a své cestě k pilates flow. Zastavily jsme se také u aktuální společenské situace, která mi umožnila začít se věnovat výtvarné technice dotting painting. 

Náš společný rozhovor si můžete poslechnout v archivu menšinového vysílání pro Čechy a Slováky stanice ORF.